Adress: Tomtaholmsvägen 6 269 41 Östra Karup Tel: 0708-555 344 E-post: fredrik@frejavent.se
Välkommen
Kvalitet   Att skapa god vistelsemiljö för boende och lokalbrukare är vår yttersta strävan. För att nå detta skall vi på ett verkningsfullt sätt samarbete med beställare. Detta samarbete ska ske under formerna: •Att bidra med råd och förslag till goda lösningar. • Verka för erfarenhetsutbyte med beställare och leverantörer. • Samverkan med övriga aktörer i projektet för gemensamt gott resultat. • Erbjuda service för installerad utrustning för ökad trygghet åt kund och långsiktigt bidra till god vistelsemiljö och energihushållning. • Varje genomfört projekt skall bidra till företagets goda referenser - ge grunden till en självklarhet att vända sig till oss med förfrågan vid framtida projekt. Detta skall vi uppnå genom att var och en inom företaget skall finna sin kund - såväl externt som internt.