Adress: Tomtaholmsvägen 6 269 41 Östra Karup Tel: 0708-555 344 E-post: fredrik@frejavent.se
Välkommen
Miljö   Vi arbetar efter ett övergripande synsätt - omgivningsmiljö, vistelsemiljö och arbetsmiljö - ett gemensamt miljöbegrepp. Det som är bra inom en miljösektor har gynnsamma effekter för övriga miljösektorer. Vår verksamhet är väl styrd genom ett regelverk. I grunden skall vi uppfylla dessa lagar och normer. Genom aktiva val är strävan att vi även skall överskrida dessa krav. Kan vi bidra till förbättrad miljö ska vi göra det. Följande principer arbetar vi efter: Substitutionsprincipen  - Inom ramen för träffade avtal och ekonomiska konsekvenser välja material och materialkombinationer som ger minst känd påverkan på omgivningsmiljö och människor. Utskrotningsprincipen  - Vid åtaganden som innefattar projektering välja material som vid demontering kan utnyttjas enligt följande skala. Motsvarande gäller i det faktiska demonteringsarbetet, långsiktigt verka för att demonterat material kan hanteras enligt denna skala. 1. Återbrukbarhet - utom upparbetning.  2. Återvinningsbarhet - efter upparbetning.  3. Alternativt användningssätt - omarbetning  4. Energiutvinning  5. Annat alternativt omhändertagande.  6. Deponering